Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Udmelding og udvidelse af puljer for borgere i ressourceforløb og fleksjobordningen

31-10-2019

Fra to nye puljer kan der søges om tilskud til en indsats for borgere, som er i ressourceforløb eller tilknyttet fleksjobordningen.

Med reformen af førtidspension og fleksjob fra 2013 blev der indført ressourceforløb for personer, som er i risiko for førtidspension, og det blev i højere grad muligt for borgere med en lille arbejdsevne at komme i fleksjob. Evalueringen af reformen i 2018 peger på, at der er særlige udfordringer med at give borgere i ressourceforløb en meningsfuld og jobrettet indsats. Bl.a. får kun 2 ud af 10 en virksomhedsrettet indsats i løbet af det første år, selvom rehabiliteringsteamet indstiller, at 8 ud af 10 skal have en virksomhedsrettet indsats.

Den nye pulje ”Bedre indsats for borgere i ressourceforløb” sigter mod at sikre, at borgerne i højere grad oplever ejerskab og indflydelse i deres forløb, og at flere i ressourceforløb får en jobrettet indsats med fokus på lønnede timer.

Udvidelsen af puljen til ”Udvikling i fleksjob II” har bl.a. til formål at videreføre arbejdet med at udvikle arbejdsevnen hos personer, der er ansat i fleksjob på 10 timer og derunder.

Ansøgningspuljerne kan søges af kommuner og er på henholdsvis 61,5 og 18,9 mio. kr. Ansøgningsfristen er henholdsvis torsdag den 28. og 29. november 2019 kl. 12.00.

Bedre indsats for borgere i ressourceforløb

Udvikling i fleksjob II