Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats: Bekendtgørelser og vejledninger er udstedt

27-11-2019

En række bekendtgørelser og vejledninger, der følger af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, er blevet udstedt.

Der er i dag udstedt en lang række bekendtgørelser og vejledninger, der følger af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB).

Bekendtgørelserne og vejledningerne skal understøtte kommunernes og a-kassernes arbejde med den nye lovgivning, så de er klar til at tage de nye regler i anvendelse og bruge den øgede frihed til at tilrettelægge en fleksibel og målrettet beskæftigelsesindsats for borgerne, når lovgivningen træder i kraft 1. januar 2020. Enkelte vejledninger følger de kommende dage på Retsinformation, herunder startvejledningen til LAB. Startvejledningen ligger på star.dk

Startvejledning til LAB

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har herudover udsendt et brev til landets kommuner og a-kasser. Brevet fortæller, at enkelte bekendtgørelser og vejledninger udestår, og beskriver samspillet med den tekniske release af it-understøttelsen, som sættes i drift allerede den 7. december.

Brev om nye bekendtgørelser og vejledninger samt opmærksomhedspunkter i forhold til release af it-ændringer (pdf) (nyt vindue)

Styrelsen vil løbende vurdere behovet for yderligere, mere målrettede og emnespecifikke vejledninger, efter loven er trådt i kraft. Det vil bl.a. ske på baggrund af samarbejdet med kommuner, a-kasser og deres interesseorganisationer.

Oversigt over udstedte bekendtgørelser og vejledninger (pdf) (nyt vindue)

Bekendtgørelserne og vejledningerne på Retsinformation (nyt vindue)