Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser: Bekendtgørelse og vejledning er udstedt

28-11-2019

Som led i aftalen om forenkling af beskæftigelsesindsatsen er der udstedt en bekendtgørelse og vejledning for forsøget med mere ansvar til a-kasserne.

Som en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen får udvalgte a-kasser et øget ansvar i en fireårig periode. De får ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. Initiativet træder i kraft den 1. januar 2020 og forventes at omfatte ca. 37.500 dagpengemodtagere om året.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har den 27. november udstedt bekendtgørelse og tilhørende vejledning til forsøget på Retsinformation:

Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser (nyt vindue)

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har i forbindelse med den eksterne høring af bekendtgørelse og vejledning modtaget mange gode bemærkninger og relevante spørgsmål til forsøget, som vurderes at have en bred interesse blandt landets a-kasser og kommuner. Styrelsen har derfor valgt at offentliggøre høringsnotatet.

Læs mere om forsøget, herunder høringsnotatet og a-kassernes ansøgninger til forsøget:

Initiativet Mere ansvar til a-kasser