Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny evaluering: Forsøgsordning med styrket rådgivning fra den regionale sundhedskoordinator

07-11-2019

Der er gennemført et forsøg med styrket rådgivning fra den regionale sundhedskoordinator til ledige i ressourceforløb. Forsøget er nu evalueret.

Borgere i ressourceforløb har i en forsøgsordning fået ret til inddragelse af den regionale sundhedskoordinator fra klinisk funktion, hvis borgeren er bekymret for, om et konkret beskæftigelsesrettet tilbud tager tilstrækkeligt hensyn til borgerens helbred. Forsøgsordningen løb fra 1. juli 2017 til 1. juli 2019.

Deloitte har nu gennemført en evaluering af forsøgsordningen. Formålet med evalueringen er at afdække, hvor meget og hvordan ordningen er anvendt.

Evalueringen viser bl.a.:

  • Forsøgsordningen er anvendt i begrænset omfang. Der er samlet set identificeret 78 sager fordelt på 34 kommuner, hvor ordningen var anvendt.
  • Kun i en mindre andel af sagerne er inddragelsen af sundhedskoordinator sket i forbindelse med et konkret beskæftigelsesrettet tilbud, dvs. efter intentionen med ordningen. Inddragelsen af sundhedskoordinator er i de øvrige tilfælde anvendt til andre formål.
  • I de fleste sager er sundhedskoordinatoren inddraget for at afklare, hvordan borgeren på et senere tidspunkt i sit ressourceforløb kan indgå i et beskæftigelsesrettet tilbud. Det tyder på, at behovet ligger tidligere i borgeres forløb, end intentionen med ordningen.
  • Kommunerne har allerede nogle løsninger, der kan håndtere situationer, hvor en borger i ressourceforløb er utryg ved at skulle indgå i beskæftigelsesrettede tilbud. Det kan fx være løbende sparring med sundhedskoordinatoren eller inddragelse af borgerens praktiserende læge.
  • Den altovervejende vurdering fra de forskellige aktører er, at den direkte dialog mellem sundhedskoordinator og borger omkring borgerens helbredsbekymringer har været positiv, og at det har bidraget til fremdrift i borgerens sag.

Evalueringen kan læses her:

Evaluering af forsøg med styrket rådgivning fra den regionale sundhedskoordinator (pdf) (nyt vindue)