Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til indsats mod sygefravær på offentlige arbejdspladser

01-11-2019

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser videreudvikler deres indsats mod sygefravær målrettet og systematisk.

Den 31. januar 2019 indgik Danske Regioner, KL og den tidligere regering en aftale om at afsætte 100 mio. kr. til en pulje. Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” er målrettet udvalgte arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Puljen skal understøtte, at arbejdspladserne får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres indsats mod sygefravær – med udgangspunkt i den indsats, de har i dag.

Følgende arbejdsområder inden for stat, regioner og kommuner kan søge midler fra puljen:

  • Politi (stat)
  • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
  • Fængsler (stat)
  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (kommuner og regioner)
  • Daginstitutioner (kommuner)
  • Undervisning (kommuner)
  • Erhvervsskoler (stat).

Ansøgningsfristen er torsdag den 5. december 2019 kl. 12.00.

Indsatsmodel: Det, vi ved, virker

Puljen er baseret på konkrete erfaringer og forskning, der er foretaget om sygefravær. Puljen lægger rammerne for en koordineret og helhedsorienteret indsats, der rummer hensynet og omsorgen for så vel den enkelte sygemeldte som for arbejdspladsen som helhed.

Der er til puljen udarbejdet en indsatsmodel, der er baseret på det, vi ved, virker. Modellen rammesætter en sammenhængende indsats, der skal understøtte nedbringelsen af sygefraværet. Modellen omfatter både det faglige indhold i en sygefraværsindsats og indhold omkring organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Mange arbejdspladser gør allerede rigtig meget for at nedbringe sygefraværet. Så mange vil sikkert kunne genkende de elementer, der indgår i modellen – hvilket gør det nemmere for dem at implementere modellen i den indsats, de har i forvejen.

Modellen er udviklet gennem bl.a. en række workshops med input fra KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ikke mindst praksiserfarne repræsentanter for de udsatte arbejdsområder.

De projekter, der får midler fra puljen, modtager opstartsstøtte.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering er ansvarlig for puljen.

Læs mere om puljen:

Puljen ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser”