Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ønsker jeres kommune del i midler fra tre nye puljer til opkvalificering?

21-11-2019

Med tre nye puljer kan flere ledige få adgang til opkvalificering. Fristen er den 5. december kl. 12.00.

Forligspartierne bag beskæftigelsesreformen har med Aftale om opkvalificering den 31. oktober besluttet at udmelde fire puljer til opkvalificering. Den regionale uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere er allerede udmeldt, og de sidste tre af puljerne er udmeldt i dag.

Læs mere om de tre puljer under puljeopslagene:

Pulje til grundforløb til erhvervsuddannelse (27 mio. kr.)

Pulje til nye muligheder for jobrotation (20 mio. kr.)

Ny pulje til opkvalificering inden for mangelområder (13 mio. kr.)

Kommuner, der ønsker del i puljerne, skal aktivt tilkendegive det via styrelsens tilskudsportal. Kommunen skal blot vedlægge budget og angive, om den ønsker det angivne beløb, eller om den vil søge om flere midler. Der skal dermed ikke sendes en traditionel ansøgning til puljen.

Fristen for at indsende interessetilkendegivelse og budget er for alle tre puljer torsdag den 5. december 2019 kl. 12.00.

En ny regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere på 30 mio. kr. blev den 12. nov. udmeldt. Fristen for at indsende interessetilkendegivelse og budget for denne pulje er tirsdag den 26. november 2019 kl. 12.00.

Læs mere om puljen her:

Ny supplerende regional uddannelsespulje til jobparate kontanthjælpsmodtagere (30 mio. kr.)

Der stilles med puljen til nye muligheder for jobrotation krav om medfinansiering på 40 pct. For de resterende tre puljer stilles der krav om medfinansiering på 20 pct.

Læs mere om Aftale om opkvalificering og de midlertidige muligheder for opkvalificering her:

Pressemeddelelse - Aftale: Over 100 millioner kroner til opkvalificering (nyt vindue)