Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Særlige indsatser for ledige over 50 år har givet værdifulde erfaringer

08-11-2019

Fem a-kasser har fået puljemidler fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til særligt tilrettelagte indsatser for ledige over 50 år . Nu er indsatserne evalueret.

Med beskæftigelsesreformen fra 2014 blev der afsat ca. 10 mio. kr. årligt til en pulje til særlige indsatser for ledige dagpengemodtagere over 50 år. Fem a-kasser fik støtte til projekter, som løb fra 2016 til udgangen af 2018. Formålet med projekterne har været at hjælpe ledige over 50 år, som har været i risiko for langtidsledighed, tilbage på arbejdsmarkedet. Det andet formål har været at medvirke til at skabe viden om, hvad der virker, når ledige i aldersgruppen skal tilbage i job. Indsatserne kan altså betegnes som inspirationsprojekter.

Projekterne er nu blevet evalueret af konsulentfirmaet DISCUS. I projekterne er der gjort en række erfaringer i forhold til beskæftigelsesindsatser for målgruppen, herunder bl.a.:

  • Ledige over 50 år, som har været mange år i samme fag – og ofte på samme arbejdsplads – kan have svært ved at se sig selv i andre job, og de mangler ofte træning i jobsøgning.
  • Ledige over 50 år ofte har et større behov for opkvalificering i forhold til kolleger med en nyere uddannelse. Mange i målgruppen har desuden behov for opkvalificering for at kunne skifte spor og søge job inden for en anden branche eller løse nye opgaver inden for deres fagområde.
  • Målgruppen er præget af helbredsproblemer, der enten er alders- eller livstilsbetingede og ofte en følge af mange år i job med hård fysisk eller psykisk belastning.

I alt 1.656 ledige dagpengemodtagere har deltaget i de særlige indsatser, som overordnet har haft særligt fokus på karriererådgivning og tilbud om opkvalificering. I projekternes indsatser er er der generelt opnået gode erfaringer med særligt tilrettelagte forløb, som tager hensyn til aldersgruppens særlige behov. Herunder peger evalueringen bl.a. på, at følgende konkrete tiltag kan være med til at hjælpe målgruppen tættere på arbejdsmarkedet:

  • Jobklubber med fokus på at skabe fællesskab og netværk for ledige over 50 år i samme livssituation
  • At løfte den lediges selvværd og nedbryde mentale barrierer ved at give rådgivning, sparring og hjælp til at se egne kompetencer i nye sammenhænge.

Evalueringen af de fem projekter kan læses i sin helhed her:

5 projekter under ’Pulje til særlig indsats for ledige over 50 år’ 2017-18 (pdf) (nyt vindue)