Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

To nye lovbekendtgørelser samler seneste ændringer på områderne arbejdsløshedsforsikring m.m. og fleksydelse

13-11-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer i nye lovbekendtgørelser for lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og for lov om fleksydelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. og en ny lovbekendtgørelse af lov om fleksydelse.

En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

Lovbekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

 • Lov nr. 1555 af 19. december 2017: ( Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.
 • Lov nr. 701 af 8. juni 2018: Konsekvensændringer af ydelseslovgivningen som følge af indførelse af samtidighedsferie i ferieloven, kompensation af private arbejdsgivere ved indførelse af samtidighedsferie m.v.
 • Lov nr. 745 af 8. juni 2018: Ændringer som følge af lovgivning om forberedende grunduddannelse m.v.
 • Lov nr. 1517 af 18. december 2018: Dagpenge efter udløb af retten til supplerende dagpenge i et månedsbaseret dagpengesystem, periodisering af indkomst til opfyldelse af indkomstkravet, undtagelse fra opfølgning på visse sager efter samkøring af oplysning om løntimer m.m.
 • Lov nr. 1526 af 18. december 2018: Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.
 • Lov nr. 511 af 1. maj 2019: Akademisk overbygningsuddannelse, særlig anvendelse af adgangsprøver til universitetsuddannelser, bachelorers ret til optagelse på en kandidatuddannelse m.v.
 • Lov nr. 551 af 7. maj 2019: Konsekvenser af aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats m.v.

Bekendtgørelse af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. – LBK nr. 1092 af 1. november 2019 (nyt vindue)

Lovbekendtgørelse af Lov om fleksydelse er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

 • Lov nr. 624 af 8. juni 2016: Fleksibelt og indkomstbaseret dagpengesystem, månedsudbetaling af dagpenge m.v.
 • Lov nr. 674 af 8. juni 2017: Blokering af hjemmesider og stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere
 • Lov nr. 1555 af 19. december 2017: Konsekvensændringer som følge af skattekontrolloven og skatteindberetningsloven, gennemførelse af ændringsdirektiv om skattemyndighedernes adgang til oplysninger indberettet efter hvidvaskregulering m.v.
 • Lov nr. 1540 af 19. december 2017: Nye regler om fradrag for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpengemodtagere m.v.
 • Lov nr. 1671 af 26. december 2017: Lov om kontant og skattefri udbetaling af efterlønsbidrag og fleksydelsesbidrag
 • Lov nr. 1526 af 18. december 2018: Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.

Bekendtgørelse af lov om fleksydelse – LBK nr. 1097 af 1. november 2019 (nyt vindue)