Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse og vejledning om skærpet tilsyn er offentliggjort

20-12-2019

Med udmøntningen af det skærpede tilsyn bliver det muligt at skride ind over for kommuner, der ikke lever op til deres ansvar over for borgerne i beskæftigelsesindsatsen og den frihed, kommunerne får med regelforenklingen.

Øget monitorering og skærpet opfølgning på kommunernes indsats er et initiativ i Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats. Aftalen blev indgået i august 2018 af den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance, Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti.

En ny bekendtgørelse udmønter det skærpede tilsyn og er netop offentliggjort på Retsinformation. Der er ligeledes udarbejdet en vejledning til bekendtgørelsen.

Formålet med det skærpede tilsyn er at skærpe fokus på de kommuner, der ikke lever op til intentionerne bag forenklingen af beskæftigelsesindsatsen, men efterlader borgere passive uden indsats og kontakt med jobcentret i længere perioder.

Det bliver med udmøntningen muligt at skride ind over for de kommuner, der ikke lever op til deres ansvar over for borgerne i beskæftigelsesindsatsen og den frihed, kommunerne får med regelforenklingen.

Bekendtgørelse om skærpet tilsyn på Retsinformation (nyt vindue)

Vejledning til bekendtgørelse om skærpet tilsyn (nyt vindue)

Implementering af den forenklede beskæftigelsesindsats