Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag vedtaget: Enklere og skærpede sanktioner i kontanthjælpssystemet

20-12-2019

Lovforslaget om enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger træder i kraft den 1. januar 2020.

Den 20. december vedtog Folketinget L 66: Forslag til Lov om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.).

Lovforslaget indeholder en række initiativer, som skal medvirke til at forenkle og skærpe reglerne om sanktioner i kontanthjælpssystemet, så kommunerne får lettere ved at administrere reglerne og begår færre fejl. Forenklingen af reglerne vil gøre det lettere for borgerne at forstå reglerne og sanktionssystemet, og reglerne skal desuden understøtte, at borgerne reelt står til rådighed for arbejdsmarkedet eller for en indsats, der kan bringe dem tættere på.

Lovforslaget medfører bl.a. en forenkling af sanktionssystemet med færre sanktionssatser, klare og konsekvente sanktioner for udlandsophold og uoplyst arbejde samt en forenkling af kommunernes vejledningspligt over for ydelsesmodtagerne.

Lovforslaget træder i kraft den 1. januar 2020.

Mere enkle sanktionsregler: Fra 80 til kun fire satser (nyt vindue)

Startvejledning om lovforslagets indhold: Skrivelse om orientering om vedtagelse af lov nr. xx af 20. december 2019 om ændring af lov om aktiv socialpolitik, integrationsloven og forskellige andre love (Enklere og skærpede sanktioner, styrket kontrol med snyd og færre fejludbetalinger m.v.) (pdf) (nyt vindue)