Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ni projekter deltager i forsøg med idræt i sundheds- og beskæftigelsesfremmende indsatser

19-12-2019

Ni kommuner har fået tilsagn om støtte til at deltage i projekt ’Motion og fællesskab på recept’, som skal styrke borgernes sundhed og tilknytning til arbejdsmarkedet.

Som led i satspuljeaftalen for 2019 uddeles 21,7 mio. kr. til projekter, der arbejder med at styrke borgeres fysiske og mentale sundhed og deres tilknytning til arbejdsmarkedet. I projekterne bliver foreningsidræt brugt i indsatsen for at fremme borgeres sundhed og beskæftigelse eller fastholdelse i job.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering modtog i alt 46 ansøgninger fra kommuner til en samlet sum af 122 mio. kr. Styrelsen har i samarbejde med Sundheds- og Ældreministeriet og Sundhedsstyrelsen udvalgt ni projekter, som opnår støtte fra puljen.

Projektet løber frem til december 2022.