Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Satspuljeprojekt giver ny viden om beskæftigelsesindsatsen for personer med handicap

04-12-2019

Projektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap 2017-2018” blev afsluttet i marts. Projektet er nu blevet evalueret.

Otte kommuner har deltaget i projektet ”Et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap 2017-2018” , som blev gennemført i perioden fra december 2017 til marts 2019. Kommunerne er Fredericia, Høje-Taastrup, Jammerbugt, Kerteminde/Nyborg, Kolding, Roskilde og Aarhus kommuner. Projektet var målrettet nyledige personer med et handicap og havde en indsats bestående af:

  1. systematisk screening
  2. en personlig jobformidler, der bl.a. vejleder om kompenserende ordninger og hjælper både borger og virksomhed til at se mulighederne i en ansættelse
  3. virksomhedsrettet indsats med fokus på ordinære timer.

Evalueringen viser, at flere end 4.000 borgere er blevet screenet i perioden. Erfaringerne fra projektet viser også, at virksomhederne gerne vil ansætte personer med funktionsnedsættelser, men det kræver viden og dialog. Virksomhederne skal vide, hvad funktionsnedsættelsen vil betyde for det daglige arbejde, og hvordan man helt konkret håndterer det.

Evalueringens konklusioner er baseret på en række forskellige både kvantitative og kvalitative datakilder. Der er dog ikke tale om et effektstudie. Det er derfor på baggrund af evalueringen ikke muligt at konkludere, om der er en sammenhæng mellem deltagelse i projektet og efterfølgende beskæftigelse. Men evalueringen indikerer, at indsatsmodellen synes at have en positiv effekt for de mennesker, der har deltaget i projektet.

Evalueringen dækker den første runde af projektet, som er blevet videreudviklet og videreført i en runde to i 11 kommuner på baggrund af erfaringerne fra den første runde. Projektet fortsætter frem til efteråret 2020.

Evaluering af et mere rummeligt arbejdsmarked for borgere med handicap 2017-2018 (pdf) (nyt vindue)