Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Vi lancerer en hotline til rådgivning i sager om fremmedkrigere og socialt bedrageri

20-12-2019

En ny hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering skal bl.a. rådgive og vejlede kommuner og a-kasser om fremmedkrigere, politianmeldelse af socialt bedrageri og reglerne for stop af ydelser.

Der oprettes en hotline i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, som bl.a. skal rådgive og vejlede kommunerne og a-kasserne om, hvordan de bedst muligt oplyser sager, hvor styrelsen har videreformidlet oplysninger fra PET om kontanthjælps- og dagpengemodtagere, som er udrejst i relation til konflikten i Syrien og Irak.

Hotlinen skal også vejlede kommuner og a-kasser som led i implementeringen af reglerne om stop af offentlige ydelser til fremmedkrigere m.v., jf. lov nr. 674 af 8. juni 2017 om ændring af retsplejeloven og forskellige andre love.

Hotlinen tilbyder desuden kommunerne bedre viden om socialt bedrageri og vejledning i forbindelse med politianmeldelse af sager om socialt bedrageri.

Endelig skal der via hotlinen rådgives om de særlige grupper, som det er svært for kommunerne at håndtere, fx. fremmedkrigere og bandemedlemmer, herunder dømte bandekriminelle omfattet af karantæne og bandemedlemmer i exitprogrammer mv. Dvs. borgere med en problemstilling, der har en snitflade til politiet og retsvæsenet, og hvor kommunerne har brug for hurtige svar.

Hotlinen kan tilgås fra den 6. januar 2020 på telefon 72 21 75 05 og har åbent alle hverdage kl. 9-11 og 13-15.