Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtageres jobsøgning opdateret med november-tal

25-02-2019

Benchmarkingen af jobsøgningsaktiviteten blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er nu opdateret med tal for november 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu opdateret den sammenlignende måling af jobsøgning for henholdsvis dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Målingen er opdateret med tal frem til og med november 2018.

Målingen for dagpengemodtagere viser, at langt de fleste dagpengemodtagere fortsat søger job.  I forhold til oktober 2018 er andelen, der søger mere end 1,5 job om ugen, faldet, mens andelen af personer, som søger mellem 0 og 1,5 job, er steget. Andelen af dagpengemodtagere, der ingen jobsøgning har registreret, er i november tilbage på niveauet for august og september 2018.

Målingen for jobparate kontanthjælpsmodtagere viser, at andelen, der søger mere end 6 job om måneden, er steget i forhold til oktober, mens andelen af personer, som søger mellem 0 og 6 job, er uændret. Andelen af jobparate kontanthjælpsmodtagere, der ingen jobsøgning har registreret, er i november faldet en lille smule i forhold til oktober 2018.

Benchmarkingen blev indført som led i udmøntningen af 'Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser'. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge de lediges jobsøgningsadfærd. Dermed understøttes jobcentrenes og a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med den. Samtidig skabes der transparens i forhold til de lediges jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning

Rådighedstilsynet med kontanthjælpsmodtageres jobsøgning