Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af hjælp til personer med handicap

18-02-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en analyse, som viser, hvordan og hvor meget kommunerne bruger hjælpemidler og personlig assistance til personer med handicap i beskæftigelsessystemet.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en analyse af kommunernes brug af de muligheder, der er for at tildele personer med handicap hjælpemidler og personlig assistance. Opgørelsen er blandt andet fordelt på aldersgrupper, personernes forsørgelsesgrundlag på bevillingstidspunktet og typen af hjælpemidler hhv. personlig assistance. Analysen er baseret på kommunernes indberetninger af deres forbrug af bevillingerne til hjælpemidler og personlig assistance.

Analysens hovedresultater viser følgende:

  • Der er i 2018 indberettet omkring 14.900 bevillinger af hjælpemidler samt 4.700 bevillinger af personlig assistance.
  • Ca. 63 pct. af alle hjælpemidler bevilges til personer mellem 40-64 år, mens 65 pct. af alle personlige assistenter bevilges til den samme aldersgruppe.
  • En fjerdedel af alle hjælpemidler bevilges til modtagere af kontanthjælp. Dernæst følger fleksjob/ledighedsydelse (20 pct.) samt beskæftigede (14 pct.).
  • Omkring 70 pct. af hjælpemidler bevilges i forbindelse med ”Værktøj, udstyr og andre arbejdsredskaber”, mens en femtedel er bevilget i forbindelse med ”Arbejdspladsindretning i øvrigt”.
  • Personer i beskæftigelse (39 pct.) udgør den største målgruppe blandt personer, som får bevilget en personlig assistance. Derefter følger fleksjob/ledighedsydelse (29 pct.) og sygedagpengemodtagere (7 pct.).
  • Der er bevilget omkring 1.700 personlige assistenter i forbindelse med fysisk aflastning, svarende til 36 pct. af alle bevillinger i 2018, mens ”Strukturering og/eller kvalitetssikring” (15 pct.), ”Særlig personlig støtte” (12 pct.), ”Tegnesprogsfortolkning” (10 pct.) udgør mindst 10 pct. af alle bevillinger i samme periode.

Analysen viser også, at der er kommunale forskelle på, hvor mange bevillinger der er tildelt for hjælpemidler og personlig assistenter.

Som noget nyt vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering udvikle en måling på jobindsats.dk, hvor man kan følge brugen af de kompenserende ordninger. Det er forventningen, at data på brugen af de kompenserende ordninger kan offentliggøres på jobindsats.dk i 2. kvartal 2019.

Analyse om brugen af hjælpemidler og personlig assistance (pdf) (nyt vindue)