Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny lovbekendtgørelse samler seneste ændringer på sygedagpengeområdet

20-02-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har samlet de seneste lovændringer på sygedagpengeområdet i en ny lovbekendtgørelse.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet en ny lovbekendtgørelse om sygedagpenge. En lovbekendtgørelse er en sammenskrivning af de seneste lovændringer. Formålet er at give en samlet præsentation af den gældende lov. Der er derfor ikke sket ændringer i forhold til den gældende lov.

Lovbekendtgørelsen er udarbejdet på baggrund af vedtagelsen af:

Lov nr. 1522 af 18. december 2018 (Arbejdsgivers ret til at blive gjort bekendt med helbredsmæssige og lægelige oplysninger om lønmodtageren i sager om sygedagpenge og jobafklaringsforløb) (nyt vindue)

Lov nr. 1526 af 18. december 2018 (Karantæneordning i ydelsessystemet for bandekriminelle m.v.) (nyt vindue)

Lov nr. 1710 af 27. december 2018 (Opholdskrav for ret til arbejdsløshedsdagpenge m.v.) (nyt vindue)

Bekendtgørelse af lov om sygedagpenge – LBK nr. 68 af 25. januar 2019 (nyt vindue)