Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

To rapporter udgivet om lovgennemskrivning på dagpengeområdet

07-02-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort to rapporter vedr. gennemskrivning af lovgivning på dagpengeområdet.

Det fremgår af Aftale om et tryggere dagpengesystem fra oktober 2015, at der skal ske en gennemskrivning af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v., da loven er meget omfattende og kan være vanskelig at forstå og administrere. På den baggrund har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i februar 2018 bedt Deloitte om at gennemføre en foranalyse vedr. gennemskrivning og forenkling af lovgivningen på dagpengeområdet. Der er nu udarbejdet to foranalyse-rapporter.

I den første rapport, ’Ny struktur for lov om arbejdsløshedsforsikring’, opstilles et forslag til en ny struktur for lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.  Det foreslås fx, at loven splittes op i flere selvstændige love:

 • Lov om arbejdsløshedsforsikring, der omhandler medlemmernes rettigheder og pligter i forhold til dagpenge.
 • Lov om efterløn, der omhandler medlemmernes rettigheder og pligter i forhold til efterløn.
 • En administrationslov, der henvender sig til a-kasserne og omhandler processuelle og administrative regler, tilsyn, kontrol m.v.
 • En ATP-lov, hvor reglerne vedr. ATP samles.

I den anden rapport, ’Bruttokatalog over forslag til forenkling af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v.’, opstilles en række forenklingsforslag og digitaliserbare elementer, der understøtter en enklere og mere forståelig lovgivning og en smidigere administration. Fokusområderne for rapporten er:

 • Administration af dagpengegodtgørelse (G-dage)
 • Særregler for unge under 25 år
 • Fradragsregler
 • Rådighed og sanktioner
 • Tilbagebetaling og sanktioner
 • Refusion
 • Formål og krav til anerkendelse.

Foranalyse vedr. gennemskrivning af lovgivning på dagpengeområdet – Ny struktur for lov om arbejdsløshedsforsikring (pdf) (nyt vindue)

Foranalyse vedr. gennemskrivning af lovgivning på dagpengeområdet – Bruttokatalog (pdf) (nyt vindue)