Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Benchmarking af jobsøgning blandt dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtagere er opdateret med december-tal

28-03-2019

Benchmarkingen af dagpengemodtagere og kontanthjælpsmodtageres jobsøgningsaktivitet er opdateret med tal for december 2018.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har nu opdateret den sammenlignende måling af jobsøgning for henholdsvis dagpengemodtagere og jobparate kontanthjælpsmodtagere. Målingen er opdateret med tal frem til og med december 2018.

Som noget nyt er det nu muligt at gemme tabelvisningen for måneden i Excel-format.

Et led i trepartsaftale

Benchmarkingen blev indført i som led i udmøntningen af Trepartsaftale om tilstrækkelig  og kvalificeret arbejdskraft i hele Danmark og praktikpladser. 

Benchmarkingen gør det muligt at følge de lediges jobsøgningsadfærd. Dermed understøttes jobcentrenes og a-kassernes administration af rådighedsreglerne og styrelsens tilsyn med den. Samtidig skabes der transparens i forhold til de lediges jobsøgning.

Opgørelsen bliver løbende opdateret med 2½ måneders forskydning.

Rådighedstilsynet med dagpengemodtageres jobsøgning

Rådighedstilsynet med kontanthjælpsmodtageres jobsøgning