Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Implementeringsrådet markerer sit første møde i 2019 med nye anbefalinger

22-03-2019

Implementeringsrådet sender fire anbefalinger til regeringen og sætter vigtigt fokus på lige konkurrencevilkår i en digital tidsalder.

Implementeringsrådet holdt sit første møde i 2019 tirsdag den 5. marts. Her kunne formand for rådet, Paul Mollerup, oplyse om de nye medlemmer, der er kommet ind i rådet:

  • Ejner K. Holst, næstformand i Fagbevægelsens Hovedorganisation
  • sagkyndig Jens Nymand Christensen
  • Anette Christoffersen, direktør i Forbrugerrådet Tænk.

Efter mødet sendte rådet i alt fire anbefalinger til regeringen foruden seks anbefalinger til ministerierne om implementering af ny EU-regulering.

Lovgivningsinstrumenter der matcher en digital tidsalder

På mødet vedtog rådet bl.a. at sende en anbefaling til regeringen, der sætter fokus på udfordringerne ved digitaliseringen i vores samfund. Rådets anbefaling går på tidlig interessevaretagelse i Bruxelles, og kernen er, at regeringen bør have fokus på den konkurrenceretlige praksis for digitale platforme i EU. Her peger rådet både på initiativerne i den danske regerings vækststrategi og på håndhævelsesindsatsen overfor digitale platforme, som også er fremhævet i Disruptionrådets anbefalinger. Implementeringsrådet lægger vægt på, at konkurrencelovgivningen matcher en digital tidsalder, herunder at EU Kommissionen, hvis nødvendigt, opdaterer EU-konkurrencelovgivning efter nærmere undersøgelser.

Yderligere anbefalinger til tidlig interessevaretagelse og nabotjek af eksisterende regler

Rådet sendte derudover yderligere to anbefalinger til regeringen om tidlig interessevaretagelse. Den ene anbefaling drejer sig om revisionen af Boligkreditdirektivet, og den anden handler om EU’s statistikorganisation Eurostats overvejelser om at udvide dataindsamlingen i deres statistikker om løn- og medarbejderomkostninger til at omfatte langt flere virksomheder. Rådet sendte også en anbefaling om nabotjek af fortolkningen af køre-/hviletidsreglerne i andre EU-lande i forbindelse med levering af nye og brugte lastbiler.

Anbefalinger fra Implementeringsrådet og mødemateriale (pdf) (nyt vindue)

Næste møde i Implementeringsrådet er den 22. maj 2019.

Implementeringsrådet

Kontakt: Formand for Implementeringsrådet, Paul Mollerup, tlf. 33 43 70 10 eller 51 34 20 30.