Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobbarometeret er opdateret med nye data

11-03-2019

De nyeste oplysninger om mangel på arbejdskraft og forgæves rekrutteringer kan nu ses på Jobbarometeret.

Jobbarometeret fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering giver et samlet og overskueligt billede af jobsituationen på det regionale arbejdsmarked. Med marts versionen er Jobbarometeret opdateret med de nyeste oplysninger fra arbejdsmarkedsbalancen og den nye rekrutteringssurvey.

Jobbarometeret er nu opdateret med nye tal for:

  • Jobmulighederne for de stillingsbetegnelser, der fremgår af Jobbarometeret. Her angives, om der er gode, rigtig gode eller mindre gode jobmuligheder lokalt for de stillingsbetegnelser, som ledige i jobcenteret søger job efter.
  • Stillingsbetegnelser, som de regionale virksomheder oftere rekruttere forgæves til. Disse stillingsbetegnelser fremgår af ”det regionale arbejdsmarked”.

Jobbarometeret er derudover som normalt opdateret med:

  • de stillinger, som de ledige i jobcentret oplyser, at de kan bestride og søger job inden for.
  • antallet af opslåede stillinger inden for de 25 stillingsbetegnelser med flest jobopslag inden for det enkelte regionale arbejdsmarkedsråds område.

Jobbarometret er brugbart, når der skal vejledes om jobmuligheder og mobilitet (geografisk eller fagligt), eller som afsæt for en snak om opkvalificering, kurser el.lign. Dette uanset om den ledige er nyledig, dimittend, langtidsledig eller jobparat kontanthjælpsmodtager.

Jobbarometeret kan downloades i pdf-format fra star.dk og anvendes i samtalen med den ledige. På den måde har sagsbehandler og ledig et fælles udgangspunkt for at drøfte den lediges muligheder for at få job.

Næste gang Jobbarometeret vil blive opdateret, er ultimo april 2019.

Det lokale Jobbarometer