Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Jobcenter Planner til mødebooking bliver udfaset

15-03-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering holder op med at drive bookingløsningen Jobcenter Planner og giver plads til andre løsninger.

I forbindelse med beskæftigelsesreformen fra 2014 blev det aftalt, at kommunerne på sigt ikke skal være pålagt at bruge den statslige it-løsning Jobcenter Planner til administration af lediges booking af møder i jobcentrene.

Kommunerne har derfor fra 1. april 2017 fået mulighed for at anvende andre bookingsystemer.

Der er etableret en teknisk platform, hvor andre leverandører kan koble sig på og dermed understøtte lediges selvbooking på Jobnet. I januar 2019 bruger ca. 10 jobcentre en alternativ løsning, og der er p.t. endnu en leverandør på vej med en løsning.

Da der således nu er et grundlag for, at kommunerne kan etablere egne løsninger, har Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i samarbejde med KL besluttet at udfase Jobcenter Planner med udgangen af 2020. Kommunerne skal senest på dette tidspunkt have etableret deres egen it-understøttelse af selvbooking.

Der er givet en relativt lang frist, inden den statslige løsning udfases. Hensigten er at give markedet tid til at udvikle nye løsninger og kommunerne tid til at gennemføre udbud m.v.

Informationsmøde

For at informere potentielle leverandører af bookingsystemer om mulighederne afholder styrelsen sammen med KL et informationsmøde. Mødet holdes onsdag den 24. april fra kl. 10 til 12 i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering. På mødet vil der blive orienteret om tekniske krav, tidsfrister, tilslutning til DFDG og krav til test.

Tilmelding skal ske senest den 17. april 2019.