Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny baselinemåling for VEU-indsatsen i regi af de regionale arbejdsmarkedsråd

07-03-2019

En ny baselinemåling skal danne grundlag for evaluering af de regionale arbejdsmarkedsråds indsats for jobrettet voksen- og efteruddannelse.

Som led i trepartsaftalen afsatte regeringen 25 mio. kr. årligt i perioden 2018-2021 til at forbedre koordinationen og aktørsamarbejdet om indsatsen for jobrettet voksen- og efteruddannelse (VEU) i regi af De Regionale Arbejdsmarkedsråd (RAR).

De Regionale Arbejdsmarkedsråd har i perioden 2018-2021 fået en opgave med at styrke det regionale og lokale samarbejde om at koordinere VEU-indsatsen, så det bliver lettere for virksomhederne at få kvalificeret arbejdskraft.

Deloitte har udarbejdet en baselinemåling, som skal danne grundlag for evalueringen af RAR-modellen i 2021. Baselinemålingen er gennemført på et tidspunkt, hvor RAR-modellen er igangsat.

Baselinemåling og opfølgning på VEU-indsatsen

Baselinemåling for RAR-modellen (national) (pdf) (nyt vindue)