Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse

01-03-2019

Den nye positivliste for kurser under ordningen seks ugers jobrettet uddannelse træder i kraft 1. marts 2019.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har offentliggjort en ny positivliste for seks ugers jobrettet uddannelse. Listen viser, hvilke kurser det er muligt at deltage i under ordningen.

Herudover har styrelsen udarbejdet en liste over vejledende forløb. Listen  kan give inspiration til, hvordan kurserne kan sammensættes i forløb af op til seks ugers varighed.

Der er afsat en pulje på 2,2 mio. kr. årligt, hvorfra der kan ydes tilskud til jobcentrets køb af kurser fra positivlisten, når kurserne til personer i målgruppen varer mere end seks uger.

Der har siden d. 1. marts 2017 kørt et toårigt forsøg, hvor en rækker kurser på positivlisten ikke har været omfattet af karensperioden på fem ugers ledighed. Disse kurser har kunnet påbegyndes fra første ledighedsdag. Forsøget er blevet forlænget fra d. 3. marts 2019 til og med d. 31. december 2019. Kurser, der er undtaget karens, er markeret med en asterisk (*) på den nye positivliste.

Find positivlisten og listen over vejledende forløb, og læs mere om puljen til kurser, der overstiger seks uger jobrettet uddannelse.

Seks ugers jobrettet uddannelse