Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Oplevelsen af egne evner til at håndtere sygdom har betydning for, hvor hurtigt sygemeldte kan komme tilbage i job

26-03-2019

Evalueringen af et kontrolleret forsøg med kursusforløbet ”Lær at tackle job og sygdom” viser, at en positiv tro på egne evner til at håndtere sygdom har betydning for, hvor meget sygemeldte profiterer af kurset og kommer tilbage i job.

Komiteen for Sundhedsoplysning har gennemført et kontrolleret forsøg, hvor sygemeldte deltager i kurset ”Lær at tackle job og sygdom”. Kurset skal hjælpe sygemeldte med at håndtere sygdom og vende tilbage i job.

En evaluering af forsøget viser, at den selvoplevede mestringsevne (selfefficacy) har betydning for, om den sygemeldte kan profitere af kurset i form af hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet.

Samlet set peger evalueringens resultater på, at mestringsforløbet med fordel kan fokuseres mod sygemeldte med en lav selvoplevet mestringsevne, mens sygemeldte med en høj mestringsevne ikke i samme omfang ser ud til at profitere af kursusforløbet.

Evalueringen viser blandt andet, at den negative effekt, der ses blandt deltagere med en høj mestringsevne, i vidt omfang skyldes en stærk negativ motivationseffekt i ventetiden op til kursets start. Denne gruppe udskyder med andre ord deres tilbagevenden til arbejde mere, end de ellers ville have gjort.

Kursusforløbet består af 15 timers undervisning fordelt på seks uger. Undervisningen varetages af frivillige instruktører, der selv har erfaring med langvarigt sygefravær. I løbet af kurset lærer den enkelte at håndtere symptomer og dagligdags udfordringer i forbindelse med sygdom, og kursisten får redskaber til at kunne vende tilbage i arbejde. Kurset er en videreudvikling af en patientuddannelse udviklet ved Stanford University.

Evalueringen af forsøget viser:

  • At for sygemeldte, der ved kursusstart har en relativt lav selvoplevet mestringsevne, findes der tydelige signifikante effekter af indsatsen. Denne gruppe har således gavn af mestringskurset i forhold til tilbagevenden til arbejdsmarkedet, dvs. borgeren kommer signifikant hurtigere tilbage i arbejde.
  • At for sygemeldte, der ved kursusstart har en relativt høj selvoplevet mestringsevne, findes der derimod signifikant negative effekter af indsatsen for gruppen, som i vidt omfang skyldes en stærk negativ motivationseffekt i ventetiden op til kursets start, dvs. borgerens sygedagpengeforløb forlænges.

Evalueringen er udarbejdet af VIVE – det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd og Aarhus Universitet for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Evaluering af Lær at tackle job og sygdom