Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nyt opslag for pulje til bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse

25-04-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering genudmelder hermed pulje til bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse. Puljen har til formål at understøtte bedre udslusning og overgang fra særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse til anden uddannelse eller beskæftigelse.

Som led i aftale om satspuljen for 2019 er der afsat 40 mio. kr. over fire år til en ansøgningspulje, som har til formål at forbedre udslusningen og overgangen fra den særligt tilrettelagte ungdomsuddannelse (STU) i det tredje og sidste år af uddannelsen. Målgruppen er STU-elever, som efter endt STU-forløb vil være i målgruppen for ordinær uddannelse eller beskæftigelse, herunder fleksjob, eller for skånejob (løntilskud for førtidspensionister).

Ansøgningspuljen har tidligere været udmeldt, men blev annulleret inden ansøgningsfristen. Det er i det nye puljeopslag præciseret, at der i projekterne også kan søges om støtte til en jobkonsulentfunktion.

Ansøgningspuljen kan søges af partnerskaber mellem STU-udbydere og en eller flere kommuner. Ansøgningsfristen er onsdag d. 22. maj 2019 kl. 12:00.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen under opslaget for puljen:

Pulje til bedre udslusning og overgang fra Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse