Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Socialøkonomiske virksomheder fungerer ofte som 2. aktører

03-04-2019

Nogle socialøkonomiske virksomheder kan rykke udsatte i job eller tættere på, men fire ud af fem forløb i socialøkonomiske virksomheder er vejlednings- og opkvalificeringsforløb.

Der er foretaget en undersøgelse af beskæftigelsesindsatsen på socialøkonomiske virksomheder. Begrebet ”socialøkonomisk virksomhed” rummer en bred vifte af virksomheder, foreninger o.a. Derfor tager undersøgelsen udgangspunkt i Erhvervsstyrelsens database over registrerede socialøkonomiske virksomheder.

I september 2017 var der 234  registrerede socialøkonomiske virksomheder i Danmark. Kun 118 virksomheder ud af de 234 virksomheder har eksisteret mere end ½ år og har ansatte og/eller borgere i beskæftigelsesforløb. I de 118 virksomheder er kun knap 30 pct. ordinært ansatte.

Undersøgelsen viser, at kun få registrerede socialøkonomiske virksomheder arbejder med beskæftigelsesindsats, og mange af disse  kan sammenlignes med 2. aktører, fordi borgere i vejlednings- og opkvalificeringsforløb udgør en betydelig andel af borgere tilknyttet virksomhederne. I nogle virksomheder udgør andelen af borgere i vejlednings- og opkvalificeringsforløb helt op mod 70/80 pct.

En mindre andel af virksomhederne kan betragtes som reelle virksomheder, der tilbyder egentlig virksomhedsrettede indsatser på lige fod med andre ordinære virksomheder.

Undersøgelsen viser også, at for udsatte, der har været i forløb hos registrerede socialøkonomiske virksomheder, øges chancen for progression, når borgeren:

  • opnår tillid til en kontaktperson i virksomheden
  • oplever stor fleksibilitet på arbejdspladsen
  • føler sig accepteret
  • oplever, at der er fokus på borgerens styrker og kompetencer.

Hvad kan kommunerne bruge undersøgelsen til?

Satspuljepartierne besluttede i forbindelse med satspuljeaftalen for 2017, at der er behov for mere viden om virkningen af beskæftigelsesindsatsen på socialøkonomiske virksomheder. Derfor blev der afsat midler til at foretage en undersøgelse af, hvordan socialøkonomiske virksomheder kan være med til at løfte indsatsen for udsatte på arbejdsmarkedet.

Formålet med undersøgelsen var bl.a. at få et overblik over, hvordan de socialøkonomiske virksomheder arbejder beskæftigelsesrettet og samtidig tilvejebringe et vidensbaseret grundlag, der kan understøtte kommunerne i deres samarbejde med socialøkonomiske virksomheder i den virksomhedsrettede indsats.
Undersøgelsen viser, at kommunerne kun i begrænset omfang arbejder systematisk med brugen af socialøkonomiske virksomheder.

Virksomhedssamarbejdet i kommunerne bør altid være tilrettelagt, så det er tydeligt, hvad formålet er, og hvilke borgere det er relevant for. Derfor vil Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i forlængelse af undersøgelsen vejlede kommunerne om, hvornår og hvordan de målrettet kan bruge socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen.

Læs mere i rapporten om beskæftigelsesindsatsen på socialøkonomiske virksomheder:

Brug af registrerede socialøkonomiske virksomheder i beskæftigelsesindsatsen (pdf) (nyt vindue)