Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Historisk aftale om forenklet beskæftigelsesindsats udmøntes med vedtagne lovforslag

03-05-2019

Folketinget har tirsdag den 30. april vedtaget to lovforslag, der udmønter en historisk aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats mv.

Med vedtagelsen af to lovforslag bliver beskæftigelsesindsatsen nu gennemgribende forenklet. Det sker med en helt ny hovedlov om den aktive beskæftigelsesindsats. Det skal gøre loven lettere for borgere at forstå og lettere at administrere efter for kommuner og arbejdsløshedskasser.

Med få ændringsforslag af hovedsageligt teknisk karakter vedtog Folketinget 30. april de to fremsatte lovforslag, som udmønter aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen tilbage fra august 2018:

L 209 Forslag til lov om en aktiv beskæftigelsesindsats (nyt vindue)

L 210 Forslag til lov om ændring af lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v., lov om aktiv socialpolitik, lov om sygedagpenge, integrationsloven og forskellige andre love (nyt vindue)

Dermed kan Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) – i samarbejde med bl.a. KL og DAK – sætte fuld kraft på arbejdet med at implementere den nye hovedlov. Der skal blandt andet udarbejdes helt nye bekendtgørelser til loven, herunder:

  • en ny bekendtgørelse om en aktiv beskæftigelsesindsats (BAB)
  • en helt ny bekendtgørelse, der fastlægger rammerne for det fireårige forsøg med mere ansvar til a-kasserne for kontaktforløbet for dagpengemodtagere.

Herudover vil STAR have stort fokus på it-understøttelse af jobcentre og a-kasser, når bl.a. CV og Min Plan skal udvides til alle målgrupper.

Samtidig vil STAR arbejde med udmøntningen af den systematiske opfølgning og skærpet tilsyn med jobcentrenes beskæftigelsesindsats. Indsatsen skal sikre, at ledige borgere ikke efterlades passive uden indsats og kontakt med jobcentret i længere perioder.

Du vil kunne følge implementeringsarbejdet via STARs hjemmeside, og du kan læse mere om den politiske aftale om forenkling af beskæftigelsesindsatsen på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside:

Indsatsen for ledige bliver gennemgribende forenklet (nyt vindue)

Forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats