Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Bekendtgørelse og vejledninger til Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser er sendt i høring

06-09-2019

Bekendtgørelsen og tilhørende vejleding til Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser, der følger af Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats, sendes i ekstern høring.

Beskæftigelsesministeriet har den 6. september 2019 sendt Bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasserne og Vejledning til bekendtgørelse om forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasserne i høring.

Bekendtgørelsen og vejledningen udmønter Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats fsva. Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasser. Aftalen blev indgået af den tidligere regering (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti den 23. august 2018.

Forsøget sættes i gang i perioden fra 1. januar 2020 til 31. december 2023.

Aftalepartierne har udvalgt ni a-kasser til forsøget. Det fremgår af bekendtgørelsens bilag 1, hvilke ni a-kasser der er med i forsøget, samt hvilke kommuner der berøres.

Læs mere om aftalen:

Om aftalen om en forenklet beskæftigelsesindsats

Fristen for høringssvar er den 20. september 2019 kl. 12.00

Find bekendtgørelse og vejledning på høringsportalen:

Høring over udkast til bekendtgørelse om Forsøg med mere ansvar til arbejdsløshedskasserne (nyt vindue)