Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pjece guider kommuner og uddannelsesinstitutioner til bedre digitalt samarbejde

13-09-2019

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for It og Læring har udarbejdet en pjece, der guider kommuner og uddannelsesinstitutioner til bedre digital deling af oplysninger om unge.

Nogle kommuner og uddannelsesinstitutioner har givet udtryk for, at de er usikre om reglerne for digital deling af oplysninger om unge, der påbegynder en uddannelse med et uddannelsespålæg. Derfor kan man i en ny pjece finde en beskrivelse af vejen til det gode digitale samarbejde mellem kommuner, den kommunale ungeindsats og uddannelsesinstitutioner. Pjecen guider til god digital deling af oplysninger, når den unge går fra uddannelseshjælp til uddannelse. Pjecen er udarbejdet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og Styrelsen for It og Læring.

Målet er en bedre deling af oplysninger, der understøtter at den unge oplever en sammenhængende og kvalificeret indsats. God datadeling sikrer, at vigtig viden ikke går tabt, og at den unge får den rette hjælp og støtte ved uddannelsesstart og undervejs i uddannelsen.

Pjecen beskriver, hvordan det digitale samarbejde kan fungere i praksis, og hvordan man kan involvere de unge og informere dem om den digitale datadeling. I vejledningen er der også en praksisrettet tjekliste til arbejdet med datadeling, som både kommunen og uddannelsesinstitutionen kan bruge.

Pjecen ”Samarbejde hjælper unge i uddannelse – God digital deling af oplysninger om unge”