Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Indbetalinger og refusion er udskudt for den obligatoriske pensionsordning for sygedagpengemodtagere

22-01-2020

Det er udskudt at indbetale bidrag til den obligatoriske pensionsordning for sygedagpengemodtagere og udbetale tillægget til refusion til arbejdsgivere.

Reglerne om indbetaling af bidrag til den obligatoriske pensionsordning for sygedagpengemodtagere træder ikke i kraft den 6. januar 2020. Det skyldes, at kommunerne får nyt sygedagpengesystem i første halvdel af 2020.

Udskydelsen af reglerne betyder ikke, at bidraget bortfalder, men at det bliver indbetalt senere, dvs. bidraget bliver efterbetalt for hele perioden. Det samme gælder udbetaling af tillæg til refusion til arbejdsgivere, som får udbetalt sygedagpengerefusion. Både sygedagpengemodtagere og arbejdsgivere får altså den samme retsstilling som oprindeligt forudsat i loven om den obligatoriske pensionsordning.

Beskæftigelsesministeren vil fastsætte, hvor længe reglerne skal udskydes.

Den obligatoriske pensionsordning

Folketinget vedtog den obligatoriske pensionsordning med lov nr. 339 af 2. april 2019. Loven betyder, at der fra januar 2020 bliver indbetalt et bidrag til den obligatoriske pensionsordning for modtagere af en række overførselsindkomster, herunder sygedagpengemodtagere.

Bidraget, som skal indbetales til Arbejdsmarkedets Tillægspension, er i 2020 på 0,3 pct. af den pågældende ydelse, og bidraget stiger gradvist til 3,3 pct. i 2030. Læs mere om bidraget på borger.dk:

Obligatorisk pensionsordning (nyt vindue)

Udbetales der ikke ydelse til personen, men i stedet refusion til dennes arbejdsgiver, modtager arbejdsgiveren et særligt tillæg til refusion.