Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny ansøgningsrunde til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

21-01-2020

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2020 kan søges indtil 17. februar 2020.

Beskæftigelsesrådet (BER) indkalder hermed ansøgninger til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

Formålet med den centrale pulje er at støtte analyse-, forsøgs- og udviklingsprojekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Den samlede pulje for 2020 udgør 3,3 mio.kr.

Beskæftigelsesrådet har besluttet, at der kan søges indenfor temaet: ” En styrket indsats for at flere personer og deres efterkommere med flygtningebaggrund, som har været i Danmark i længere tid, får fodfæste på arbejdsmarkedet via beskæftigelsesrettede tilbud.”

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige institutioner.

Ansøgningsfristen er mandag den 17. februar 2020 kl. 12.00.

Læs mere om den centrale pulje:

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats