Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny ansøgningsrunde til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats

21-01-2020

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats i 2020 kan søges indtil 17. februar 2020.

Beskæftigelsesrådet (BER) indkalder hermed ansøgninger til den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

Formålet med den centrale pulje er at støtte analyse-, forsøgs- og udviklings-projekter, der supplerer den beskæftigelsespolitiske indsats. Den samlede pulje for 2020 udgør 3,3 mio.kr.

Beskæftigelsesrådet har besluttet, at der kan søges indenfor temaet: ” En styrket indsats for at flere personer og deres efterkommere med flygtnin-gebaggrund, som har været i Danmark i længere tid, får fodfæste på arbejds-markedet via beskæftigelsesrettede tilbud.”

Ansøgere kan være private, kommunale og statslige institutioner.

Ansøgningsfristen er mandag den 17. februar 2020 kl. 12.00.

Læs mere om den centrale pulje:

Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats