Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye målinger om udenlandsk arbejdskraft i Danmark

17-01-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør nye målinger på Jobindsats.dk, der giver mere viden om udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Fire nye målinger på Jobindsats.dk øger indblikket i indrejste udenlandske statsborgeres og udenlandske arbejdstageres bevægelser på det danske arbejdsmarked.

To målinger følger udenlandske statsborgere fra det år, de første gang er registreret som indrejst i Danmark. Den ene måling gør det muligt at følge deres efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet i op til otte år, herunder hvor stor en andel der i årene efter indrejse er i enten lønmodtagerbeskæftigelse, på offentlig forsørgelse, selvforsørgede eller udvandret. Den anden måling opgør specifikt andelen af indrejste udenlandske statsborgere, der i de følgende år er i beskæftigelse. Via målingerne kan man fx sammenligne beskæftigelses- og udrejsemønstre blandt forskellige nationaliteter over tid.

To andre målinger gør det muligt at følge både den forudgående og efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet for udenlandske statsborgere, der havde lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark i en given måned. Det vil fx være muligt at opgøre, hvor stor en andel af de beskæftigede udenlandske statsborgere i en given måned der året før hverken var i beskæftigelse, på offentlig ydelse eller havde registreret dansk bopæl. Og man kan følge, hvor mange beskæftigede i en given måned der fortsat er beskæftigede i Danmark i op til fem år efter denne måned.

Fælles for alle målingerne er, at det er muligt at fordele opgørelserne på område (hele landet og RAR-områder), statsborgerskab, opholdsgrundlag samt indrejseåret /året for udstedt CPR-nummer.

De nye målinger supplerer eksisterende målinger om udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark, udstationerede i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og udenlandske statsborgere, der modtager ydelser.

Se målingerne her:

Jobindsats.dk: Udenlandsk arbejdskraft (nyt vindue)