Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye målinger om udenlandsk arbejdskraft i Danmark

17. januar 2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering offentliggør nye målinger på Jobindsats.dk, der giver mere viden om udenlandsk arbejdskraft på det danske arbejdsmarked.

Fire nye målinger på Jobindsats.dk øger indblikket i indrejste udenlandske statsborgeres og udenlandske arbejdstageres bevægelser på det danske arbejdsmarked.

To målinger følger udenlandske statsborgere fra det år, de første gang er registreret som indrejst i Danmark. Den ene måling gør det muligt at følge deres efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet i op til otte år, herunder hvor stor en andel der i årene efter indrejse er i enten lønmodtagerbeskæftigelse, på offentlig forsørgelse, selvforsørgede eller udvandret. Den anden måling opgør specifikt andelen af indrejste udenlandske statsborgere, der i de følgende år er i beskæftigelse. Via målingerne kan man fx sammenligne beskæftigelses- og udrejsemønstre blandt forskellige nationaliteter over tid.

To andre målinger gør det muligt at følge både den forudgående og efterfølgende tilknytning til arbejdsmarkedet for udenlandske statsborgere, der havde lønmodtagerbeskæftigelse i Danmark i en given måned. Det vil fx være muligt at opgøre, hvor stor en andel af de beskæftigede udenlandske statsborgere i en given måned der året før hverken var i beskæftigelse, på offentlig ydelse eller havde registreret dansk bopæl. Og man kan følge, hvor mange beskæftigede i en given måned der fortsat er beskæftigede i Danmark i op til fem år efter denne måned.

Fælles for alle målingerne er, at det er muligt at fordele opgørelserne på område (hele landet og RAR-områder), statsborgerskab, opholdsgrundlag samt indrejseåret /året for udstedt CPR-nummer.

De nye målinger supplerer eksisterende målinger om udenlandske statsborgere med lønindkomst i Danmark, udstationerede i Registeret for Udenlandske Tjenesteydere (RUT) og udenlandske statsborgere, der modtager ydelser.

Se målingerne her:

Jobindsats.dk - udenlandsk arbejdskraft i Danmark (nyt vindue)

Og se evt. mere under ”info om måling”.