Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ønsker din kommune del i midler fra puljen til uddannelsesløft i 2020?

23-01-2020

Puljen til uddannelsesløft giver mulighed for opkvalificering af ledige med størst behov. Ansøgningsfristen er den 6. februar kl. 12.

Formålet med puljen til uddannelsesløft er at give mulighed for et uddannelsesløft fra ufaglært til faglært niveau for dagpengemodtagere, der er fyldt 30 år, og som enten er ufaglærte eller faglærte med en forældet uddannelse.

Den samlede pulje til uddannelsesløft er i år på 103 mio. kr. Kommunerne kan med puljen få 80 pct. i refusion af deres udgifter til køb af uddannelsesforløbene.

Som noget nyt skal kommunerne i år aktivt tilkendegive, at de ønsker at få et tilsagn fra puljen. Det sker, ved at kommunerne via Tilskudsportalen skal oprette en ansøgning. I ansøgningen skal kommunen kort skrive, at de ønsker midler fra puljen, og vedlægge et budget for det ansøgte beløb.

Læs mere om puljen til uddannelsesløft i puljeopslaget:

Pulje til uddannelsesløft (103,3 mio. kr.)

Ligesom tidligere år er selve fordelingen af midler baseret på kommunernes andel af ledige i målgruppen for uddannelsesløftet.

Fristen for at indsende ansøgning og budget er den 6. februar kl. 12.