Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Sygefravær – pulje II målrettet offentlige arbejdspladser

31-01-2020

Puljerne ”Sygefravær på offentlige arbejdspladser” skal understøtte, at udvalgte offentlige arbejdspladser får midler til målrettet og systematisk at videreudvikle deres sygefraværsindsats – med udgangspunkt i den indsats, de har i dag.

"Pulje I – Sygefravær på offentlige arbejdspladser" blev udmøntet december sidste år, hvor 17 ansøgere fik del i puljemidlerne. Med Pulje II på samlet 50,5 mio. kr. er det nu muligt at søge om midler til nedbringelse af sygefravær.

Den 31. januar 2019 indgik Danske Regioner, KL og den tidligere regering en aftale om at afsætte 100 mio. kr. fordelt på to puljer, hvor Pulje II udmøntes nu. Puljen er målrettet udvalgte arbejdsområder og arbejdspladser i den offentlige sektor, hvor udfordringerne med sygefravær er størst, eller hvor arbejdsopgaverne gør, at arbejdsmiljøet er særligt belastet.

Hvem kan søge?

Følgende arbejdsområder inden for stat, regioner og kommuner kan søge midler fra puljen:

  • Politi (stat)
  • Beredskab (stat, regioner og kommuner)
  • Fængsler (stat)
  • Hospitaler (regioner)
  • Psykiatri (regioner)
  • Døgninstitutioner (kommuner og regioner)
  • Daginstitutioner (kommuner)
  • Undervisning (kommuner)
  • Erhvervsskoler (stat).

Ansøgningsfrist

Ansøgningsfristen er torsdag den 12. marts 2020 kl. 12.00.

Det skal give mening – for medarbejdere og for arbejdspladsen

Der er til puljen udarbejdet en indsatsmodel. Indsatsmodellen er baseret på det, vi ved, virker. Modellen rammesætter en sammenhængende indsats, der skal understøtte nedbringelsen af sygefraværet. Modellen omfatter både det faglige indhold i en sygefraværsindsats og indhold omkring organisatoriske og ledelsesmæssige forhold. Mange arbejdspladser gør allerede rigtig meget for at nedbringe sygefraværet. Så mange vil sikkert kunne genkende de elementer, der indgår i modellen – hvilket gør det nemmere for dem at implementere modellen i den indsats, de har i forvejen.

Modellen er udviklet gennem bl.a. en række workshops med input fra KL, Danske Regioner og Medarbejder- og Kompetencestyrelsen, Arbejdstilsynet, NFA, Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering og ikke mindst praksiserfarne repræsentanter for de udsatte arbejdsområder. Det er Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering, der er ansvarlig for puljen. Den er således baseret på konkrete erfaringer og forskning, der er foretaget om sygefravær. Puljen lægger rammerne for en koordineret og helhedsorienteret indsats, der rummer såvel hensynet og omsorgen for den enkelte sygemeldte og for arbejdspladsen som helhed.

Opstartstøtte

De projekter, der får midler fra puljen, modtager opstartsstøtte.

Mere om puljen:

Opslag: puljen til sygefravær på offentlige arbejdspladser

Offentlige arbejdspladser, der vil nedbringe deres sygefravær, kan også få hjælp fra Beskæftigelsesministeriets rejsehold, der tilbyder forløb: Book på hjemmesiden sygefravær.dk. Konkrete handlingspakker med gode redskaber til at arbejde med sygefravær findes også her.

Sygefravaer.dk