Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Tilsynsbrevet vedrørende 2018 er sendt til Udbetaling Danmarks bestyrelse

09-01-2020

Styrelsen har sendt tilsynsbrevet vedrørende år 2018 til Udbetaling Danmarks bestyrelse, og ministeren har afholdt det årlige tilsynsmøde med bestyrelsens forretningsudvalg.

Tilsynet med Udbetaling Danmarks bestyrelse er tilrettelagt som et årligt tilsyn, hvor Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sender et tilsynsbrev til bestyrelsen.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering sendte tilsynsbrevet vedrørende 2018 til Udbetaling Danmarks bestyrelse i september 2019, og bestyrelsen svarede på tilsynsbrevet i oktober 2019. Tilsynsbrevet blev drøftet på et møde mellem ministeren og forretningsudvalget for bestyrelsen for Udbetaling Danmark den 4. december 2019.

Beskæftigelsesministeren fører i samarbejde med en række andre ministerier tilsyn med, at bestyrelsen for Udbetaling Danmark varetager sit hverv i overensstemmelse med lovgivningen. I praksis koordineres tilsynsopgaven af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

Tilsynsbrevene bygger blandt andet på årsrapporten fra Udbetaling Danmark for det forudgående år, redegørelser fra en række klageinstanser om kvaliteten i sagsbehandlingen i Udbetaling Danmark og en beretning til tilsynet fra bestyrelsen for Udbetaling Danmark.

I 2018 udbetalte Udbetaling Danmark 222 mia. kr. til ca. 2,4 mio. ydelsesmodtagere. Der er således udbetalt 5 mia. kr. flere ydelseskroner end i 2017.

Læs tilsynsbrevet til Udbetaling Danmarks bestyrelse vedrørende 2018, relevante nøgletalstabeller og bestyrelsens svar på tilsynsbrevet:

Tilsyn med Udbetaling Danmark