Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Anbefalinger til jobcentre og a-kasser i forbindelse med myndighedernes seneste retningslinjer for at hindre spredningen af coronavirus

27-10-2020

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har udarbejdet anbefalinger til jobcentre og a-kassers varetagelse af beskæftigelsesindsatsen i lyset af regeringens seneste restriktioner vedr. coronavirus.

I lyset af det stigende antal smittede med coronavirus i Danmark har regeringen udmeldt nye restriktioner gældende fra 26. oktober 2020 til og med 2. januar 2021. Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har på baggrund af de nye retningslinjer udarbejdet følgende anbefalinger til jobcentre og a-kasser i forhold til den fortsatte varetagelse af beskæftigelsesindsatsen.

  • Med virkning fra den 29. oktober indføres krav om brug af mundbind i visse lokaler, hvortil offentligheden har adgang. Jobcentre er som udgangspunkt ikke omfattet af dette krav. Det anbefales dog fortsat, at der tages hensyn til de hidtil gældende anbefalinger i forhold til indretning af samtalelokaler, afspritning, social afstand m.v. og i øvrigt til de uændrede gældende regler om muligheden for fleksibel og digital/telefonisk kontakt med borgerne.
  • I forhold til iværksættelsen og videreførelsen af aktive tilbud om ordinær uddannelse, anbefales det at følge de retningslinjer, som gælder for den pågældende uddannelsesinstitution, fx AMU-skole, erhvervsuddannelse etc. Der  henvises til Børne- og Undervisningsministeriets generelle anbefaling om, at elever og kursister på ungdoms- og voksenuddannelser skal bære mundbind, når de bevæger sig rundt på uddannelsesinstitutionen. Elever og kursister skal ikke bære mundbind, når de deltager i undervisning.
  • Tilsvarende anbefales det, at kommunerne i forhold til videreførelse og iværksættelse af virksomhedsrettede tilbud henholder sig til retningslinjerne for den relevante virksomhed og i øvrigt indgår i en konstruktiv dialog med borger og virksomhed om eventuelle behov for tilpasning af tilbuddet.
  • I forhold til videreførelse og gennemførelse af øvrige tilbud og aktiviteter, herunder jobsøgningskurser og øvrige vejlednings- og opkvalificeringstilbud i eget regi eller udlagt til en anden aktør/leverandør, anbefales det, at kommunerne vurderer karakteren af det konkrete tilbud, herunder undervisnings/deltagelsesform, deltagerantal og eventuelle muligheder for at gennemføre samme aktivitet digitalt, i forhold til et evt. lokalt behov for at tage fornødne foranstaltninger.

Kommuner og a-kasser opfordres til løbende at holde sig orienteret om myndighedernes retningslinjer og tilrettelægge beskæftigelsesindsatsen i overensstemmelse hermed og særligt være opmærksom på at tage særligt hensyn til borgere i risikogruppen.