Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Fagene FVU-digital og FVU-engelsk åbnes for alle i arbejdsstyrken

02-10-2020

Både ledige og beskæftigede kan nu deltage i fagene FVU-digital og FVU-engelsk i forberedende voksenundervisning (FVU).

Den 17. juni indgik regeringen, V, DF, RV, SF og EL en aftale om styrket opkvalificering. Som følge af aftalen blev fagene FVU-digital og FVU-engelsk d. 1. september tilgængelige for alle personer i arbejdsstyrken, dvs. både beskæftigede og ledige.

Det betyder, at ledige fremover også vil kunne deltage i undervisningen i disse fag i forberedende voksenundervisning (FVU), og at beskæftigede vil kunne deltage, uden at undervisningen afvikles som led i et virksomhedsrettet forløb.

Optagelsen til fagene FVU-digital og FVU-engelsk sker på baggrund af en helhedsvurdering af, om personen har de formelle adgangsforudsætninger og de rette faglige og personlige forudsætninger for at kunne få udbytte af undervisningen. Vurderingen af, hvorvidt en person er i målgruppen for FVU, foretages af udbyderne af FVU, dvs. VUC og driftsoverenskomstparter.

Ordningen vil være gældende frem til og med 2021, da FVU-fagene er en del af trepartsaftalen, der udløber i 2021.

Læs mere om de to FVU-fag her:

Forberedende voksenundervisning (FVU) på UddannelsesGuiden (nyt vindue)Børne- og Undervisningsministeriet (BUVM) administrerer FVU. For yderligere vejledning og information om rammerne for FVU-digital og FVU-engelsk kan BUVM kontaktes på FVU@stukuvm.dk

For konkret vejledning og information om undervisningstilbud kontaktes en FVU-udbyder, dvs. det stedlige VUC eller dets driftsoverenskomstparter. Se, hvem der udbyder fagene i dit område:

Forberedende voksenundervisning (FVU) på voksenuddannelse.dk (nyt vindue)