Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny centerorganisering i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

01-10-2020

Gældende fra den 1. oktober 2020 justerer styrelsen organisationen med tre nye centre.

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har en faldende driftsbevilling og gennemfører derfor nu en organisationstilpasning.

I den centrale del af styrelsen indebærer omstruktureringen blandt andet, at seks lov- og indsatskontorer samles i tre nye centre. Formålet er at sikre større robusthed og fastholde den stærke faglighed. Det gør vi ved at:

  • Samle kontorerne for Arbejdsliv og Ind på arbejdsmarkedet i et nyt center, der hedder Arbejdsmarkedspolitisk center 1. Centeret arbejder med indsats til borgere, der er lidt længere fra arbejdsmarkedet (fx aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere, borgere i fleksjobordningen og sygedagpengemodtagere). Kontorcheferne i det nye center er Lotte Horsholt og Anders Terp Bekhøj.
  • Samle kontorerne for Arbejdsmarkedspolitik og Arbejdsmarkedsrekruttering i et nyt center, der hedder Arbejdsmarkedspolitisk center 2. Centeret arbejder med indsats for borgere, som er lidt tættere på arbejdsmarkedet og virksomhedernes adgang til kvalificeret arbejdskraft fra ind- og udland. Kontorcheferne i det nye center er Louise Seidler Johansen og Christian Solgaard.
  • Samle kontorerne for Arbejdsmarkedsydelser og Sociale ydelser i et nyt center, der hedder Ydelsespolitisk center. Centeret arbejder med ydelser på tværs af målgrupperne på beskæftigelsesområdet. Kontorcheferne i det nye center er Kirsten Brix Pedersen og Tina Holgaard Madsen.

Hertil gennemfører styrelsen i den decentrale del en omlægning af arbejdet med rekruttering af udenlandsk arbejdskraft ved at integrere opgaverne i Workindenmark med de øvrige virksomhedsrettede opgaver i styrelsen. Se tidligere nyhed herom:

De tre nuværende Workindenmark-centre samles i ét center forankret i Odense

Organisationsændringen i den centrale del af styrelsen træder i kraft 1. oktober 2020, mens organisationsændringen i den decentrale del af styrelsen træder i kraft 1. januar 2021.

Læs mere om de nye centres vigtigste opgaver og ansvarsområder:

Centre, kontorer og enheder i Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering

Her er styrelsens nye organisationsdiagram:

Organisationsdiagram for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering