Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til implementering af forenklingen af lov om aktiv beskæftigelsesindsats

30-10-2020

En ny pulje støtter kompetenceudvikling hos ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser, så de bedre kan implementere forenklingen af lov om en aktiv beskæftigelsesindsats. Ansøgningsfristen er den 30. november 2020, kl. 12.00

I august 2018 indgik Regeringen (Venstre, Liberal Alliance og Det Konservative Folkeparti), Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialistisk Folkeparti Aftale om en forenklet beskæftigelsesindsats (LAB). Aftalen har til formål at gøre op med en kompleks lovgivning med mange proceskrav og at sørge for, at særregler ikke kommer til at stå i vejen for en effektiv beskæftigelsesindsats.

Der er udmeldt en ny ansøgningspulje, hvorfra der kan søges om tilskud til kompetenceudvikling af ledere og medarbejdere i jobcentre og a-kasser. Formålet er at gøre dem bedre i stand til at implementere beskæftigelsesindsatsen i tråd med LAB-aftalens intentioner.

Der er afsat 5,6 mio. kr. til puljen, som kan søges af kommuner, a-kasser og organisationer.

Ansøgningsfristen er den 30. november 2020, kl. 12.00.

Læs mere om puljen her:

Opslag: Pulje til implementering af LAB (III)