Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Lovforslag om at forlænge dagpengeperioden og retten til sygedagpenge og genindføre forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen

10-11-2020

I lyset af coronasituationen har beskæftigelsesministeren fremsat et lovforslag om forlængelse af dagpengeperioden og retten til sygedagpenge samt genindførelse af forlængelse af 12-månedersperioden i 225-timersreglen.

Den 27. oktober blev der indgået en politisk aftale om at udvide hjælpepakker som en følge af den aktuelle coronasituation i Danmark. Aftalen blev indgået mellem regeringen og Venstre, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti, Enhedslisten, Det Konservative Folkeparti og Alternativet.  Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard har nu fremsat et lovforslag, som udmønter dele af aftalen.

Med lovforslaget foreslås det, at dagpengeretten forlænges med to måneder for ledige, der opbruger deres dagpengeret i perioden fra den 1. november 2020 til den 1. november 2021.

Det foreslås endvidere, at retten til sygedagpenge forlænges med tre måneder, så ingen sygedagpengemodtagere overgår til jobafklaringsforløb til og med den 31. januar 2021.  For at lette administrationen i kommunerne er det foreslået, at kommunen først tager stilling til, om udbetalingen af sygedagpenge kan forlænges efter de almindelige regler. Hvis den ikke kan det – og borgeren derfor skal overgå til jobafklaringsforløb – får borgeren midlertidigt forlænget sygedagpengeretten i tre måneder. Herefter overgår borgeren automatisk til jobafklaringsforløb. Inden den midlertidige forlængelse udløber, skal kommunen tage stilling til sagen efter de almindelige regler.

Derudover foreslås det, at suspensionen af 225-timersreglen for kontanthjælpsmodtagere genindføres fra den 1. november 2020 til og med den 31. januar 2021. Personer, der har fået nedsat hjælpen, eller hvor hjælpen er bortfaldet, og som i perioden har ordinære arbejdstimer, kan tælle disse med til opfyldelse af arbejdskravet på 225 timer.

Lovforslaget er fremsat tirsdag d. 10. november 2020.

Lovforslag L 76 (nyt vindue)