Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny analyse af handicap og beskæftigelse

19-11-2020

Analysen viser blandt andet, at beskæftigelsesgabet mellem personer med og uden handicap er blevet mindre. Men personer med større handicap er stadig i lavere omfang i beskæftigelse.

En ny rapport har analyseret beskæftigelsessituationen blandt personer med handicap i 2019. Analysen er foretaget af VIVE i 2019-2020 og er baseret på surveydata fra Danmarks Statistiks Arbejdskraftsundersøgelse koblet med registerdata. I surveyen er et repræsentativt udsnit af befolkningen blandt 16-64 årige blevet stillet en række spørgsmål om handicap.

Rapporten har kortlagt gruppen af personer med handicap og har undersøgt en række beskæftigelsespolitiske indikatorer, blandt andet beskæftigelsesstatus, jobsøgning, holdninger til jobcentrene og kendskab til de handicapkompenserende ordninger. Rapporten har også undersøgt personalelederes holdninger og kendskab til ordningerne.

Rapporten viser blandt andet, at der i Danmark er cirka 700.000 mennesker, der har et selvvurderet handicap. Ud af disse har cirka 313.000 et større handicap.

Beskæftigelsen blandt personer med handicap er steget siden 2012, men personer med handicap er stadig i mindre grad i beskæftigelse sammenlignet med personer uden handicap. Blandt personer uden handicap er cirka otte ud af ti i beskæftigelse, mens det samme gælder for syv ud af ti med et mindre handicap, og knap fire ud af ti (36,8 pct.) med et større handicap.

Rapporten viser, at ikke-beskæftigede personer med handicap i mindre grad end ikke-beskæftigede personer uden handicap søger job, og at personer med handicap vurderer deres arbejdsevne lavere end personer uden handicap. Forskellene gør sig særligt gældende for personer med større handicap.

Personer med handicap er også blevet spurgt ind til deres kendskab til de handicapkompenserende ordninger.. Kendskabet til fx hjælpemidler og personlig assistance er relativt lavt – her svarer henholdsvis 45 pct. og 57 pct. at de ikke kender ordningerne. Blandt personaleledere er kendskabet til ordningerne også begrænset.

Rapport: Handicap og beskæftigelse 2019 (nyt vindue)