Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Ny pulje til langvarige kontanthjælpsmodtagere

03-11-2020

En ny pulje skal sikre en styrket afklaring af, om gruppen af langvarige kontanthjælpsmodtagere fortsat skal være på kontanthjælp.

Kommuner kan nu søge om tilskud til at blive en del af Afklaringspuljen. Den centrale målsætning med puljen er at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden at få en afklaring af deres sag. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere hører ikke hjemme i kontanthjælpssystemet, hvis de fx på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.

Puljen skal derfor sikre, at borgere med 8 ud af 10 år på kontanthjælp får en afklaring af, om de er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dernæst skal puljen sikre, at de resterende borgere får den indsats, der skal til, for at bringe dem ind på arbejdsmarkedet.

Indsatsmodellen er koncentreret om en intensiv, tværfaglig straksafklaring med borgeren i centrum. Hvis borgeren ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal kommunen i stedet påbegynde et afklaringsforløb, der kan udvikle borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet gennem den rette tværfaglige støtte og fokus på borgerens ressourcer, interesser og ønsker.

Puljen kan søges af alle kommuner, og der er afsat 96,4 mio. kr. til puljen. Puljen har ansøgningsfrist fredag den 20. november 2020, kl. 12.00.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen:

Opslag: Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere