Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer

02-11-2020

Det er nu muligt at søge om tilskud til etablering og drift af selvaktiveringsgrupper for ledige seniorer.

Fra en ansøgningspulje til selvaktiveringsgrupper er det muligt for foreninger at søge om tilskud til selvaktiveringsinitiativer for ledige seniorer med henblik på, at de opnår ordinære jobs. Puljen har desuden til formål at fremme nye beskæftigelsesområder for målgruppen.

Der er for 2021 samlet afsat 7,4 mio. kr. til ansøgningspuljen. Med forbehold for at finansloven for 2021 vedtages, opslås puljen allerede nu for at sikre kontinuiteten i de eksisterende seniornetværk.

Puljen kan søges af foreninger med mindst 25 medlemmer. Der er mulighed for at indsende ansøgning om tilskud frem til 11. december kl. 12:00.

Læs mere om puljen og ansøgningsprocessen under opslaget for puljen:

Opslag: Pulje til selvaktiveringsgrupper for seniorer 2021