Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

A-kasseforsøget: første monitoreringsrapport offentliggjort på jobindsats.dk

17-12-2020

Den første monitoreringsrapport for a-kasseforsøget er nu tilgængelig som publikation på jobindsats.dk

Den første monitoreringsrapport for a-kasseforsøget er nu tilgængelig som publikation på jobindsats.dk

Monitoreringsrapporterne har til formål løbende at belyse forsøgets udvikling gennem udvalgte opgørelser af registerdata fra forsøget herunder visitation ind og ud af forsøget samt hvilken indsats forsøgsdeltagerne modtager i forsøgsperioden.

Monitoreringsrapporterne offentliggøres månedligt på jobindsats.dk hvor du kan læse mere om indholdet i rapporterne og hvordan de trinvist vil komme til at indeholde flere opgørelser som data bliver tilgængelig.

Jobindsats.dk (nyt vindue)

Som en del af aftalen om en forenkling af beskæftigelsesindsatsen blev det besluttet at gennemføre et forsøg med mere ansvar til a-kasser (a-kasseforsøget). På baggrund heraf har 9 udvalgte a-kasser i en fireårig periode (1. januar 2020 til 31. december 2023) fået ansvaret for kontaktforløbet for dagpengemodtagere i opsigelsesperioden og de første tre måneder af ledighedsperioden. De 9 a-kasser er:

  • 3FA
  • Dansk Metal A-kasse
  • FOAs A-kasse
  • Magistrenes A-kasse
  • FTF A-kasse
  • HK Danmarks A-kasse
  • Socialpædagogernes A-kasse
  • BUPL A-kasse
  • Min A-kasse

Læs mere om a-kasseforsøget