Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Brexits betydning for dine rettigheder

21-12-2020

Den 31. december 2020 udløber den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU. Det betyder, at EU's regler om fri bevægelighed ikke længere gælder.

Den 31. december 2020 udløber den overgangsperiode, der blev aftalt i forbindelse med Storbritanniens udtræden af EU. Det betyder, at EUs regler om fri bevægelighed ikke længere gælder. Borgere, der har udnyttet retten til fri bevægelighed inden den 31. december 2020, bevarer retten til ydelser, som om Storbritannien fortsat var et EU-land.

Både britiske statsborgere, danske statsborgere og øvrige EU-borgere, der har udøvet fri bevægelighed senest den 31. december 2020, er omfattet af udtrædelsesaftalen. De bevarer opnåede rettigheder i forhold til retten til ydelser.

Hvis du er britisk statsborger med bopæl eller arbejde i Danmark inden den 31. december 2020, er du stillet som EU-borger i forhold til retten til ydelser i Danmark. Hvis du er dansk statsborger med bopæl og arbejde i Storbritannien, er du omfattet af reglerne om social sikring i Storbritannien.

Hvis du fx aktuelt arbejder i Storbritannien, kan du fortsætte med at arbejde der, som om du var EU-borger. Hvis du bliver fx syg eller arbejdsløs, har du ret til sociale ydelser i Storbritannien. Og modtager du social pension, kan du fortsat få den udbetalt efter EU-reglerne.

Hvis du ønsker at tage til Storbritannien for at arbejde efter overgangsperioden er udløbet, skal du som udgangspunkt opfylde de betingelser og vil få de rettigheder, der gælder for andre tredjelandsborgere, dvs. statsborgere fra lande uden for EU. Det samme udgangspunkt gælder for britiske borgere, der ønsker at bo eller arbejde i Danmark. Hvis der indgås en aftale om det fremtidige forhold mellem Storbritannien og EU, vil den måske indeholde andre bestemmelser om vilkår for EU-borgere, der får arbejde i Storbritannien, og briter, der får arbejde i et EU-land.

Brexit: Ingen ændringer for borgere, der flytter før årsskiftet på Beskæftigelsesministeriets hjemmeside (nyt vindue)