Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Forlængelse af skærpede tiltag som følge af COVID-19 til 17. januar 2021

29-12-2020

De skærpede tiltag er forlænget til 17. januar 2021. De udmeldte retningslinjer om beskæftigelsesindsatsen forlænges tilsvarende.

Regeringen har besluttet at forlænge alle de skærpede tiltag, der var forudsat at udløbe den 3. januar 2021, til og med den 17. januar 2021. Det betyder, at de hidtil udmeldte retningsliner om den COVID-tilpassede beskæftigelsesindsats fortsat vil være gældende indtil (foreløbig) den 17. januar 2021.

De supplerende restriktioner vedrørende beskæftigelsesindsatsen, som blev udmeldt med bekendtgørelse nr. 2050 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19, som trådte i kraft den 20. december 2020, ligeledes fortsat vil være gældende.

Tilsvarende gælder, at de hidtil gældende muligheder for at afholde telefoniske og digitale samtaler mv. i jobcentre og a-kasser også fortsat er gældende, jf. samme bekendtgørelse.

Brev til landets kommuner og a-kasser om forlængelse af skærpede tiltag af 29. december 2020 (pdf) (nyt vindue)Bekendtgørelse nr. 2050 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue) Orienteringsskrivelse om ændringsbekendtgørelsen (pdf) (nyt vindue)