Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Konsekvenser af forlængede og skærpede restriktioner for beskæftigelsesindsatsen

09-12-2020

Regeringen har udmeldt nye tiltag for at begrænse smittespredningen. Styrelsen har udsendt en orientering til kommuner og a-kasser om konsekvenserne for beskæftigelsesindsatsen af de nye og forlængede COVID-19-tiltag.

Der er ikke – hverken i de 38 kommuner med skærpede tiltag eller i landet i øvrigt - tale om en egentlig suspension af beskæftigelsesindsatsen, men om en tilpasning til de skærpede retningslinjer og restriktioner. Det skal ses i sammenhæng med tiltagenes karakter og de fleksible muligheder for at afholde telefoniske og digitale samtaler mv., der allerede foreligger – og som nu forventes forlænget indtil udgangen af februar. Udkast til bekendtgørelse, der forlænger muligheden for at afholde telefoniske og digitale samtaler mv. indtil udgangen af februar 2021, er i høring i Beskæftigelsesrådet.

Der er tilsvarende heller ikke tale om en generel suspension af rådighedsforpligtigelsen, men jobcentre og a-kasser skal selvfølgelig vurdere rådighedsforpligtigelsen i lyset af de iværksatte restriktioner og de deraf følgende begrænsninger for indsatsen og jobsøgning.

Brev af 8. december 2020 om nye og forlængede COVID-19 tiltag for hhv. 38 storbyer/sjællandske kommuner samt forlængelse af gældende tiltag for hele landet (pdf) (nyt vindue)