Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nu skal flere booke selv

15-12-2020

Fra nytår bliver selvbooking af samtaler med jobcentret obligatorisk for stort set alle ydelsesmodtagere.

For mange ledige er selvbooking af samtaler allerede en realitet.

“Erfaringerne viser, at selvbooking ikke er mere kompliceret end som så. Mange af os kender lignende selvbetjeningsløsninger fra frisøren eller lægen,” siger Lotte Horsholt, kontorchef i STAR.

Fra årsskiftet bliver det obligatorisk for en række nye målgrupper, blandt andet aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere og borgere i ressourceforløb. Intentionen med selvbooking er, at borgerne får mere medbestemmelse og dermed øget ejerskab over deres eget forløb.

“Når borgerne selv booker tid til samtalen med jobcentret, får de en mere aktiv rolle i kontakten med jobcentret samtidig med, at det giver dem mere fleksibilitet, for eksempel når de skal have samtalen til at passe sammen med virksomhedspraktik, lægeaftaler eller transport til og fra jobcentret,” fortæller Lotte Horsholt om den nye praksis.

Udvidelsen af obligatorisk selvbooking for flere målgrupper bliver holdt inden for de eksisterende rammer, hvor det er muligt at fritage for selvbooking, hvis borgeren har meget ringe it-kundskaber, sproglige vanskeligheder eller betydelig psykisk, kognitiv eller fysisk funktionsnedsættelse.

Med Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats blev selvbooking af samtaler med jobcentret pr. 1. januar 2020 gjort obligatorisk for blandt andet jobparate kontanthjælps- og sygedagpengemodtagere. Obligatorisk selvbooking for flere målgrupper træder i kraft 1. januar 2021.

Selvbooking af samtaler