Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Nye COVID-19-retningslinjer for beskæftigelsesindsatsen er trådt i kraft 20. december 2020

21-12-2020

Som tidligere varslet er der nu udsendt ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19

Ændringsbekendtgørelsen (BEK 2050 af 18. december 2020) kan findes her.

Bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (nyt vindue)

Ændringerne gælder i perioden fra 20. december og indtil 31. januar 2021 og er nærmere beskrevet i STAR’s orientering fra 18. december.

Orientering af 18. december 2020 om ændring af bekendtgørelse om genåbning og fortsat delvis suspension af beskæftigelsesindsatsen som følge af COVID-19 (pdf) (nyt vindue)

Det fremgår bl.a., at tilbud om nytteindsats (både igangværende og nye forløb) lukkes helt ned i perioden.

Virksomhedspraktik og løntilskudsjob, som er bevilget eller påbegyndt før periodens start, kan kun igangsættes eller videreføres inden for perioden, hvis borgeren er enig i tilbuddet, og det i øvrigt lever op til sundhedsmyndighedernes anbefalinger.

Inden for perioden vil nye virksomhedspraktikker og løntilskudsjob kun kunne bevilges og igangsættes, hvis de afholdes digitalt, og borgeren i øvrigt er enig i tilbuddet.

Tilbud om ”øvrig vejledning og opkvalificering” vil kunne bevilges, påbegyndes eller videreføres i perioden, hvis tilbuddet foregår digitalt, eller hvis der er en arbejdsgivererklæring om, at borgeren ansættes ordinært efter opkvalificeringen.

Der henvises i øvrigt til detaljerne i STAR’s ovennævnte orientering fra 18. december.