Spring over hovedmenu
Spring over venstremenu

Pulje til kontanthjælpsmodtagere bliver genudmeldt

11-12-2020

For at få flere kommuner med genudmelder STAR puljen om en styrket afklaring til langvarige kontanthjælpsmodtagere.

Kommuner kan nu igen søge om tilskud fra pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere. Den centrale målsætning med puljen er at gøre op med, at borgere langvarigt hænger fast i kontanthjælpssystemet uden at få en afklaring af deres sag. Kontanthjælp er en midlertidig ydelse, og borgere hører ikke hjemme i kontanthjælpssystemet, hvis de fx på grund af sygdom har en væsentlig og varig nedsat arbejdsevne.

Puljen skal derfor sikre, at borgere med 8 ud af 10 år på kontanthjælp får en afklaring af, om de er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension. Dernæst skal puljen sikre, at de resterende borgere får den indsats, der skal til, for at bringe dem ind på arbejdsmarkedet.

Indsatsmodellen er koncentreret om en intensiv, tværfaglig straksafklaring med borgeren er i centrum. Hvis borgeren ikke er i målgruppen for ressourceforløb, fleksjob eller førtidspension, skal kommunen i stedet påbegynde et afklaringsforløb, der kan udvikle borgerens tilknytning til arbejdsmarkedet gennem den rette tværfaglige støtte og fokus på borgerens ressourcer, interesser og ønsker.

Puljen kan søges af alle kommuner, der ikke allerede har søgt puljen. Puljen har ansøgningsfrist fredag den 15. januar 2020, kl. 12.00.

Opslag: Pulje til afklaring af aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere